top of page

KEYPHRASE RANDOMIZER

Dette verktøyet tar søkefraser du skriver inn og randomiserer ordene i frasen. Kan være nyttig i sammenhenger der du vil ha ulike varianter av en søkefrase for å sjekke om noen søker på en av disse.
Copy / Paste resultatet i Keywordplanner.

bottom of page