top of page

READABILITY TEST

Lim inn teksten din her, og du får en score på hvor lesevennlig teksten din er for norsk bokmål.

Forklaring til karakteren

Under 25: Svært enkel tekst, egnet for barn og personer med begrenset leseferdighet.

 

25-30: Enkel tekst, egnet for de fleste lesere.

 

30-40: Middels kompleks tekst, egnet for ungdom og voksne.

 

40-50: Kompleks tekst, egnet for voksne med god leseferdighet.

 

50+: Svært kompleks tekst, egnet for eksperter eller personer med spesialisert kunnskap om emnet. Typisk for akademisk litteratur.

bottom of page