top of page

En guide til din SEO-strategi

En SEO-strategi kan være vanskelig å begynne på, for hvor skal man begynne? SEO-strategien bør ta for seg de litt mer 'høytsvevende' SEO-ambisjonene, og ikke nødvendigvis inneholde alle tall og tiltak. Der kommer handlingsplanen inn som understøtter strategien.

Kapittel: Innledning | Strategi | SWOT | Trender | Verktøy | Fokusområder | Måling

Innledning

Det er ca 120 søk i måneden i Norge på SEO-strategi. Googler du "seo strategi" får du flere treff fra byråer som gir deg flere forslag til hva du bør gjøre, hvilke verktøy du bør bruke, og hva som er viktig å tenke på, uten å forklare helt hvordan du setter denne strategien sammen til noe fornuftig. Det er dette jeg skal prøve å sammenfatte nå. Helt gratis, uten at du trenger å ringe meg for å bestille tjenestene mine eller dyre konsulenttjenester.

Det viktigste en strategi og et strategidokument skal gjøre for deg er å vise vei. Hvor er vi nå, og hvor skal vi. That's about it.

For å komme dit må dagens forretningssituasjon analyseres, før det kan settes en gjerne litt hårete ambisjon.

Husk, et strategidokument trenger ikke alle detaljene, dataen og grafene, men skal påpeke situasjonen, ansvarliggjøre og peke på retningen du skal til.

Så la oss begynne.

Strategi

Det er ca 120 søk i måneden i Norge på SEO-strategi. Googler du "seo strategi" får du flere treff fra byråer som gir deg flere forslag til hva du bør gjøre, hvilke verktøy du bør bruke, og hva som er viktig å tenke på, uten å forklare helt hvordan du setter denne strategien sammen til noe fornuftig. Det er dette jeg skal prøve å sammenfatte nå. Helt gratis, uten at du trenger å ringe meg for å bestille tjenestene mine eller dyre konsulenttjenester.

Det viktigste en strategi og et strategidokument skal gjøre for deg er å vise vei. Hvor er vi nå, og hvor skal vi. That's about it.

For å komme dit må dagens forretningssituasjon analyseres, før det kan settes en gjerne litt hårete ambisjon.

Husk, et strategidokument trenger ikke alle detaljene, dataen og grafene, men skal påpeke situasjonen, ansvarliggjøre og peke på retningen du skal til.

Så la oss begynne.

bottom of page